» Norrbotten   - BD
» Västerbotten   - AC
» Jämtland   - Z
» Västernorrland   - Y
» Gävleborgs län   - X
» Dalarne   - W
» Värmland   - S
» Örebro län   - T
» Västmanland   - U
» Uppsala län   - C
» Stockholms län   - AB
» Södermanland   - D
» Östergötland   - E
» Skaraborgs län   - R
» Älvsborgs län   - Pä
» Västgöta-Dals län   - Pd
» Göteborg och Bohuslän   - O
» Jönköpings län   - F
» Kalmar län Norra   - Hn
» Kalmar län Södra   - Hs
» Gotland   - I
» Halland   - N
» Kronobergs län   - G
» Blekinge   - K
» Kristianstads län   - L
» Malmöhus län   - M