2011-10-13 Skånefält 4 Kabusa Löderup L Fält
2011-10-13 Skånskt Mästerskap N Åsum-Åhus L BanaL
2011-10-02 Jubileumsfältskjutning Revingehed M Fält
2011-10-02 Göteborgsträffen Sisjön O Fält
2011-09-19 Värmlandsknattret Karlstad S Fält